روش نصب کلیپس آشکار Visible

روش نصب کلیپس آشکار Visible

یکی از روشهای نصب نمای سرامیک خشک ، سیستم نصب با کلیپس آشکار می باشد. در این سیستم کلیپس های نگهدارنده سرامیک به صورت نمایان می باشد و جنس این کلیپس ها از آهن گالوانیزه و یا استیل فنری می باشد.
زیرسازی اولیه این سیستم از پروفیل قوطی آهن می باشد و زیرسازی ثانویه آن از پروفیل های رانر آلومینیومی می باشد. اندازه پروفیل ها با توجه به ارتفاع طبقات و فشار باد حاکم بر منطقه تعیین میگردد که این موضوع توسط تیم فنی شرکت بررسی و اعلام می گردد.
سیستم نصب کلیپس نمایان نیز با روش های مختلفی اجرا می گردد :
  • روش اجرا با رانرهای ریلی آلومینیومی
  • روش اجرا با براکت های آهنی خمکاری شده
  • روش اجرا یا کلیپس های آلومینیومی هنگ

مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

شرکت مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

 

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

تلفن دفتر

49  59  5623 - 021

همراه

 24   38  137 - 0939

 67  34  834 - 0912