انواع تایل آلومینیومی

تایل آلومینیومی دارای انواع مختلفی می باشد که برحسب نوع اجرا به انواع سازه نمایان و سازه پنهان تقسیم می شوند و هر کدام دارای خصوصیات خاصی می باشد و در فضاهای مختلف با کاربردهای مختلف قابلیت اجرا دارند. قیمت تایل آلومینیومی بر حسب سیستم اجرایی آن متفاوت می باشد و دارای ابعاد مختلفی می باشد که قابلیت ترکیب با یکدیگر را دارا می باشد.

تایل سپری نمایان

تایل آلومینیومی با سازه سپری نمایان

تایل سازه پنهان

تایل آلومینیومی با سازه مخفی

مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

شرکت مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

 

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

تلفن دفتر

49  59  5623 - 021

همراه

 24   38  137 - 0939

 67  34  834 - 0912