سیستم فیس کپ (facecap) یکی از اقتصادی ترین سیستم های اجرای نمای کرتین وال روش فیس کپ (facecap)می باشد. این سیستم دارای درپوش های نمایان که فیس کپ (facecap) در محل مرز بین شیشه ها می باشد که به وسیله نگهدارنده های مخصوص ، روی نمای شیشه نصب می شود. معمولا عرض فیس کپ 50 میلیمتر می باشد ولی در بعضی از سیستمها ممکن است به 60 میلیمتر نیز برسد . شیشه های این سیستم از نوع دو جداره یا سه جداره می باشد و ممکن است بنا بر موقعیت شیشه نیاز به لمینیت کردن یکی از جداره ها یا تمام جداره ها باشد. یکی دیگر از حسن های این سیستم همین مسئله ساده بودن فرایند تولید شیشه آن می باشد که آپشن های اقتصادی سیستم را تقویت می کند. اکثر نماهای شیشه کرتین وال به واسطه پروفیلهای پلی آمید ترمال بریک می باشند که این موضوع مزیت بسیار خوبی برای یک نمای شیشه می باشد.
سیستم فیس کپ (facecap) یکی از اقتصادی ترین سیستم های اجرای نمای کرتین وال روش فیس کپ (facecap)می باشد. این سیستم دارای درپوش های نمایان که فیس کپ (facecap) در محل مرز بین شیشه ها می باشد که به وسیله نگهدارنده های مخصوص ، روی نمای شیشه نصب می شود. معمولا عرض فیس کپ 50 میلیمتر می باشد ولی در بعضی از سیستمها ممکن است به 60 میلیمتر نیز برسد . شیشه های این سیستم از نوع دو جداره یا سه جداره می باشد و ممکن است بنا بر موقعیت شیشه نیاز به لمینیت کردن یکی از جداره ها یا تمام جداره ها باشد. یکی دیگر از حسن های این سیستم همین مسئله ساده بودن فرایند تولید شیشه آن می باشد که آپشن های اقتصادی سیستم را تقویت می کند. اکثر نماهای شیشه کرتین وال به واسطه پروفیلهای پلی آمید ترمال بریک می باشند که این موضوع مزیت بسیار خوبی برای یک نمای شیشه می باشد.

سیستم فیس کپ

یکی از اقتصادی ترین سیستم های اجرای نمای کرتین وال روش فیس کپ (facecap)می باشد. این سیستم دارای درپوش های نمایان که فیس کپ (facecap) در محل مرز بین شیشه ها می باشد که به وسیله نگهدارنده های مخصوص ، روی نمای شیشه نصب می شود. معمولا عرض فیس کپ 50 میلیمتر می باشد ولی در بعضی از سیستمها ممکن است به 60 میلیمتر نیز برسد . شیشه های این سیستم از نوع دو جداره یا سه جداره می باشد و ممکن است بنا بر موقعیت شیشه نیاز به لمینیت کردن یکی از جداره ها یا تمام جداره ها باشد. یکی دیگر از حسن های این سیستم همین مسئله ساده بودن فرایند تولید شیشه آن می باشد که آپشن های اقتصادی سیستم را تقویت می کند.

اکثر نماهای شیشه کرتین وال به واسطه پروفیلهای پلی آمید ترمال بریک می باشند که این موضوع مزیت بسیار خوبی برای یک نمای شیشه می باشد.

مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

شرکت مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

 

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

تلفن دفتر

92  46  7670 - 021

61   45  7670 - 021

همراه

 24   38  137 - 0939

 67  34  834 - 0912