کرتین وال
سیستم فریملس یوچنل (u-channel) یکی از سیستم های اجرای نمای کرتین وال روش فریملس یوچنل (u-channel) می باشد. این سیستم بخاطر پنهان بودن کلمپ های نگه دارنده شیشه ها مورد استقبال طراحان قرار گرفته است. شیشه ها در این سیستم به وسیله اسپیسر آلومینیومی یو شکل که به آن یوچنل میگویند دوجداره می شوند.   سیستم یوچنل دارای محدودیت اجرا در ارتفاع می باشد که تولیدکنندگان معمولا این مهم را هشدار داده اند مثلا شرکت سارای ترکیه برای پروفیل های خود محدودیت ارتفاع 20 متر را گزارش داده است لذا طراحان باید این موضوع را حتما مدنظر قرار دهند. آببندی این سیستم با چسب پلی یورتان ساختمانی انجام می شود که کیفیت چسب پلی یورتان بسیار در ماندگاری بصری نما موثر است زیرا اگر چسب به مرور زمان دچار گسیختگی و یا تغییر رنگ شود ظاهر نما کاملا تحت تاثیر قرار می گیرد و از آن مهمتر آببندی نما دچار ایراد می گردد و ریسک نفوذ آب به حداکثر می رسد.

سیستم فریملس یوچنل (u-channel)

یکی از سیستم های اجرای نمای کرتین وال روش فریملس یوچنل (u-channel) می باشد. این سیستم بخاطر پنهان بودن کلمپ های نگه دارنده شیشه ها مورد استقبال طراحان قرار گرفته است. شیشه ها در این سیستم به وسیله اسپیسر آلومینیومی یو شکل که به آن یوچنل میگویند دوجداره می شوند.
 سیستم یوچنل دارای محدودیت اجرا در ارتفاع می باشد که تولیدکنندگان معمولا این مهم را هشدار داده اند مثلا شرکت سارای ترکیه برای پروفیل های خود محدودیت ارتفاع 20 متر را گزارش داده است لذا طراحان باید این موضوع را حتما مدنظر قرار دهند.
آببندی این سیستم با چسب پلی یورتان ساختمانی انجام می شود که کیفیت چسب پلی یورتان بسیار در ماندگاری بصری نما موثر است زیرا اگر چسب به مرور زمان دچار گسیختگی و یا تغییر رنگ شود ظاهر نما کاملا تحت تاثیر قرار می گیرد و از آن مهمتر آببندی نما دچار ایراد می گردد و ریسک نفوذ آب به حداکثر می رسد.

مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

شرکت مشاوره و طراحی مهرسان فیدار

 

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

تلفن دفتر

92  46  7670 - 021

61   45  7670 - 021

همراه

 24   38  137 - 0939

 67  34  834 - 0912